Forbrukerrådets innspill legger vekt på god ernæring i alle livets faser, sammenhengen mellom økonomiske levekår og folkehelsa, samt behovet for å beskyttes mot hormonforstyrrende og skadelige stoffer i forbrukerprodukter.