Forside > Kontrakter > Husleiekontrakt

KONTRAKT

Husleiekontrakt

Bokmål
Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for når du skal inngå avtale om leie av bolig. Det skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det.

Denne leiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven.

NB! Husk å laste ned kontrakten til egen pc før utfylling.

Forbrukerrådets husleiekontrakt

 

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut av partene i fellesskap.

Etter utfylling skrives kontrakten ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.