Kontrakt

Husleiekontrakt

Bokmål

Vi anbefaler alle å skrive kontrakt ved leie av bolig. Det skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det.

Denne leiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Hvis du ønsker å signere kontrakten digitalt, kan dette gjøres med Postens e-signering. Tjenesten gir begge parter mulighet til å signere kontrakten digitalt, se status underveis og laste ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikke mulig å gjøre endringer i kontrakten etter at den er sendt til signering.

Hver signatur koster 20 kr og betales med Vipps av den som oppretter kontrakten.

Opplever du problemer knyttet til signering eller lagring av kontrakten må du kontakte Posten, se Postens ofte stilte spørsmål om digital signering her.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

OBS! Hvis du tar pause på mer enn 20 minutter i utfyllingen, vil skjema slettes på grunn av sikkerhetsinnstillinger.

Last ned kontrakt som PDF

Du kan også velge å laste ned kontrakten som PDF. PS! Husk å lagre kontrakten på egen pc før utfylling.

Last ned kontrakten som PDF

Du finner mer informasjon om rettigheter og plikter ved utleie av bolig på våre nettsider.

Husleiekontrakt på andre skriftspråk