KONTRAKT

Husleigekontrakt

Nynorsk
Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF her

Husk å lagre kontrakten på eigen pc før utskrift og utfylling med penn.

Fyll ut og signer PDF digitalt

Du kan signera digitalt med Posten si signering dersom du vil unngå å skrive ut, skanne og vidaresende ein fysisk kontrakt. Fyll ut den nynorske PDF-kontrakten vår digitalt, lagre kontrakten på eigen pc og last den opp på Posten si signeringsteneste.

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten. Sjå òg Postens ofte stilte spørsmål om signeringstenesta.

Du finn tips og råd ved leie av bustad på nettsidene våre.