Forside > Kontrakter > Husleigekontrakt

KONTRAKT

Husleigekontrakt

Nynorsk
Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Signeringa blir gjord enkelt med Postens e-signering. Her får begge partar moglegheit til å signera, sjå status undervegs og lasta ned kontrakten.

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalte med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Nynorsk versjon av digital kontrakt er under utarbeiding.

NB! Viss du tar pause på meir enn 20 minutt i utfyllinga, vil skjema blir sletta på grunn av tryggingsinnstillingar.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

Du kan òg velja å lasta ned kontrakten som PDF. Husk å lagra kontrakten på eigen pc før utfylling.

Du finn tips og råd ved leie av bustad på nettsidene våre.