Forside > Kontrakter > Kjøp av husdyr

KONTRAKT

Kjøp av husdyr

Nynorsk
Dette er ein kontrakt du kan bruke ved kjøp og salg av husdyr.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Kjøp av husdyr (elektronisk kontrakt)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Kontrakten kan alternativt skrivast ut og fyllast ut på papir (sjå lekkje til høgre på sida).

 

PDF


Vi oppmodar seljar til å fylle ut alle punkta i kontrakten som er relevante, og kjøpar til å undersøkje dyret før avtalen blir inngått.

Forbrukarrådet-sin-kontrakt-for-kjøp-av-dyr-25.11.15