Kontrakt

Kontrakt for kjøp av husdyr

Nynorsk

Dette er ein kontrakt du kan bruke ved kjøp og salg av husdyr.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

PS! Husk å lagre kontrakten på eigen pc før utfylling.

Signer kontrakten digitalt

Viss du ønskjer å signera kontrakten digitalt, kan dette gjerast med Postens e-signering. Tenesta gir begge partar høve til å signera kontrakten digitalt, sjå status undervegs og lasta ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikkje mogleg å gjera endringar i kontrakten etter at han er send til signering. Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Kontrakt ved kjøp av husdyr på andre skriftspråk