Forside > Kontrakter > Kjøp av brukt motorsykkel/moped

KONTRAKT

Kjøp av brukt motorsykkel/moped

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved sal av brukt motorsykkel, moped eller ATV mellom privatpersonar.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Kjøp av brukt motorsykkel/moped (elektronisk)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir (sjå lenkje til høgre på sida).

 

PDF


Vi oppmodar seljar til å fylle ut alle punkta i kontrakten som er relevante, og kjøpar til å undersøkje køyretøyet i samsvar med råda som blir gitt på slutten av kontrakten.

Forbrukarrådet-sin-kontrakt-for-kjøp-av-brukt-motorsykkelmoped-25.11.15