Kontrakt

Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel/moped

Nynorsk

Dette er ein kontrakt som kan brukast ved sal av brukt motorsykkel, moped eller ATV mellom privatpersonar.

Last ned PDF kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel/moped

NB! Husk å laste ned kontrakten til eigen pc før utskrift og utfylling med penn.

Signer kontrakten digitalt

Viss du ønskjer å signera kontrakten digitalt, kan dette gjerast med Postens e-signering. Tenesta gir begge partar høve til å signera kontrakten digitalt, sjå status undervegs og lasta ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikkje mogleg å gjera endringar i kontrakten etter at han er send til signering. Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel/moped på andre skriftspråk