KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel/moped

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved sal av brukt motorsykkel, moped eller ATV mellom privatpersonar.

Last ned PDF kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel/moped

NB! Husk å laste ned kontrakten til eigen pc før utskrift og utfylling med penn.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut av partane i fellesskap.

Etter utfylling skriv ut i aktuell mengd kopiar og signer begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Fyll ut kontrakten og signer PDF digitalt

Du kan signera digitalt med Posten si signering dersom du vil unngå å skrive ut, skanne og vidaresende ein fysisk kontrakt. Fyll ut den nynorske PDF-kontrakten vår digitalt, lagre kontrakten på eigen pc og last det opp på Posten si signeringsteneste.

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Sjå òg Postens ofte stilte spørsmål om signeringstenesta.