Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av ting

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av ting

Bokmål
Dette er en kontrakt som kan brukes ved kjøp og salg av ting.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut av partene i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til egen pc før utfylling.

Etter utfylling skrives kontrakten ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakt ved kjøp av ting

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir.