Merke

Demeter

Et produkt som er merket DEMETER kommer fra sertifisert biodynamisk landbruk. Metoden har utgangspunkt i «Landbrukskurset» som ble holdt av Rudolf Steiner i 1924 og kom til Norge på 1930-tallet. Siden er metoden blitt vesentlig utviklet ved mer enn 90 år med forsknings- og forsøksvirksomhet.

Hvem godkjenner?

Debio kontrollerer og godkjenner for bruk av Demeter-merket i Norge, i tett samarbeid med Regelverksutvalget for Demeter (RVUD). Mattilsynet er øverste ansvarlige organ.

På norske biodynamiske produkter finner du den grønne Ø-en i tillegg til det oransje Demeter- merket. Dette er sertifiseringsmerket for biodynamiske produkter.

På importerte biodynamiske produkter ser man også det oransje merket.

Hvem står bak?

Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) er verdens eldste fairtrade organisasjon. I motsetning til mange andre varemerker er det ingen private eiere eller aksjonærer som henter utbytte fra Demeter. Alt overskudd går tilbake til forskning eller utviklingsarbeid. I Norge er det Biologisk-dynamisk Forening som eier Demeter-merket.

Åpenhet

I Norge er økologisk og biodynamisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. For å bli Demeter-sertifisert gjelder også tilleggskrav for Demeter.

Les mer om biodynamisk matproduksjon

Logo for Demmeter-merke.Foto