Merke

Nutri-Score

Nutri-Score er en merkeordning som gir informasjon om næringsinnholdet i et produkt. Merket er plassert foran på pakken og sammenfatter den obligatoriske informasjonen om næringsinnholdet.

Skalaen gar fra A til E, hvor A er best skår.

Et høyt kaloriinnhold, sukker, salt og mettet fett gir en dårligere skår, mens innhold av proteiner, fiber, frukt, grønnsaker og belgfrukter gir en høyere skår.

Merket brukes i dag i et fåtall europeiske land (Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederland, Spania og Sveits), og er i Norge å finne på enkelte importerte varer.

Algoritmen som brukes for å sette en skår er stadig under utvikling, og ble sist oppdatert i 2023.

Nutri-Score logo.Illustrasjon