Merke

CE

CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.

CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Merket betyr heller ikke at produktet er kontrollert av myndighetene. Merket finnes på en rekke ulike produkter, alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. Alt leketøy skal være CE-merket.

Hvem står bak?

CE-merking er hjemlet i et EU-direktiv. Norge er omfattet av direktivet gjennom EØS-avtalen. Det er produsenten selv som er ansvarlig for at produktene er riktig merket.

Hvem kontrollerer?

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet som er tilsynsmyndighet.

Åpenhet og kostnader

Kravene til CE-merking er nedfelt i harmoniserte standarder. Standardene inneholder tekniske spesifikasjoner som beskriver hvordan direktivenes krav kan oppfylles.

www.standard.no/no/Standardisering/CE-merket/

CE-logo.