Merke

Glass og gaffel

Materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten med et glass- og gaffelsymbol.

Det kan alternativt merkes med ordene «for næringsmidler» eller en varebetegnelse som karakteriserer bruksområdet, for eksempel brødpose. Krav til angivelse av at produktet er bestemt til næringsmidler, gjelder ikke dersom dette klart fremgår av produktet.

Hvem godkjenner?

Det er ingen lisensiering av dette merket. Det er produsent som er ansvarlig for at produktene er riktig merket. Mattilsynet har tilsynsansvaret.

Hvem står bak?

Merket er initiert av offentlig myndighet og er en del av matkontaktforskriften.

Åpenhet og kostnader:

Symbolet er en del av matkontaktforskriften som du finner på Mattilsynets nettsider. Merket er gratis å benytte.

Glass og gaffel-logo.