Merke

Grønt punkt

Varemerket Grønt Punkt på emballasjen viser at produsenten/importøren deltar i finansieringen av en nasjonal ordning som sikrer at kildesortert emballasje går til gjenvinning. Grønt Punkt-merket sier ikke noe om produktets miljøegenskaper.

Hvem kontrollerer?

Krav om material -og energigjenvinning av emballasje er regulert i bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Materialselskapene rapporterer til Klima- og forurensningsdirektoratet årlig.

Hvem står bak?

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje; Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS. Merkingen er frivillig.

Åpenhet og kostnader:

Vilkårene for bruk finner du på Grønt Punkts nettsider.

Et medlem i Grønt Punkt Norge rapporterer mengde (antall kg eller stk.) emballasje de faktisk bruker, og blir deretter fakturert etter gjeldende vederlagssatser.

www.grontpunkt.no/

Grønt Punkt logo.Illustrasjon