Forside > Merkeoversikten > Grønt punkt

Hvem kontrollerer?

Krav om material -og energigjenvinning av emballasje er regulert i bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Materialselskapene rapporterer til Klima- og forurensningsdirektoratet årlig.

Hvem står bak?

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje; Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS. Merkingen er frivillig.

Åpenhet og kostnader

Vilkårene for bruk finner du på Grønt Punkts nettsider.

Et medlem i Grønt Punkt Norge rapporterer mengde (antall kg eller stk.) emballasje de faktisk bruker, og blir deretter fakturert etter gjeldende vederlagssatser.

Grønt punkt-logo.