Merke

Miljømerket Svanen

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon, og drives på non-profit-basis. Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

Svanen stiller livssyklusbaserte miljøkrav og vurderer alle relevante miljøproblemer som kan oppstå ved uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet ender som avfall eller som del av nye kretsløp. Kravene skjerpes hvert tredje til femte år. Produsenter kan søke om å svanemerke en rekke varer og tjenester – fra investeringsfond, rengjøring, hudpleie, hotelldrift, boliger, skoler, dagligvarebutikker og papir til møbler, maling, rengjøringsmidler og bygningsmaterialer.

Hvem kontrollerer?

Stiftelsen Miljømerking kontrollerer og godkjenner varer og tjenester for bruk av Svanemerket.

Hvem står bak?

Stiftelsen Miljømerking forvalter Svanemerket i Norge. Stiftelsen ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Åpenhet og kostnader:

Kriteriene for merket finner du her på Svanemerkets nettsider. Søknadsavgiften for Svanen er 25 000 kroner. I tillegg betaler merkebrukere en årsavgift som avhenger av produktgruppe. Merkeordningen drives på non-profit-basis.

Miljømerket svanen-logo.