Merke

Rain Forest Alliance

Rainforest Alliance er et amerikansk miljømerke som viser at det er tatt miljø- og bærekraftshensyn under produksjonen. Merket garanterer at 90 prosent av råvarene til produktet (med unntak av urte-te) må være sertifisert.

Organisasjonen bak merket arbeider for bevaring av dyreliv og miljø i verdens regnskog og for å sikre biologiske systemer og bærekraftig utvikling. Rainforest Alliance arbeider også for å bedre forholdene og sikre ivaretakelse av menneskerettigheter for arbeidere, urbefolkning og deres lokalsamfunn. 

I Norge finner du merket på blant annet sjokolade, bananer, kaffe, te og trevirke. Merket er ikke økologisk. 

Hvem kontrollerer?

Uavhengige tredjeparts-revisorer kontrollerer at kravene til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft er oppfylt.

Hvem står bak?

Rain Forest Alliance er en ideell interesseorganisasjon med hovedkontor i New York. Organisasjonen ble grunnlagt i 1987. 

www.rainforest-alliance.org

Rain Forest Alliance-logo.