Merke

Brødskala’n

Brødskala’n er en frivillig privat merkeordning som viser andel av sammalt mel og hele korn i brød.

Dette betyr Brødskala’n:

  • Fint brød – ett kakestykke (0-25,9 % sammalt mel eller hele korn)
  • Halvgrovt brød – to kakestykker (26-50,9 % sammalt mel eller hele korn)
  • Grovt brød – tre kakestykker (51-75,9 % sammalt mel eller hele korn)
  • Ekstra grovt brød – fire kakestykker (76-100% sammalt mel eller hele korn)

Merkene kan anvendes for brødvarer, inklusive ferdigmikser til hjemmebaking og brødbaser til bakere.

Eksakt grovhetsprosent på produktet er angitt under streken på brødskalamerket.

Hvem godkjenner?

Merkene kan brukes etter avtale med merkeeier BKLF AS.

Hvem står bak?

Det er BKLF AS eier merkeordningen.

Åpenhet og kostnader

Det er kun medlemmer av Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) som kan benytte merket fritt. Merkebrukere som ikke er medlem i BKLF må betale et årlig vederlag for bruk av merke.

Mer informasjon om hvordan man registrerer seg som merkebruker finner du på BKLF sine hjemmesider.