Forside > Merkeoversikten > Crossed Grain

MERKE

Crossed Grain

Crossed Grain er et frivillig varemerke og det mest anerkjente glutenfrie symbolet i Europa.

Dette betyr Crossed Grain

Produkter som har Crossed Grain-symbolet på emballasjen er garantert glutenfritt, noe som gjør det trygt og godt synlig for forbruker. Under Crossed Grain merket skal lisensnummer og eventuelt kategori oppføres. Det opereres med 2 alternativer – med og uten havre (oats).

Glutenfri symbol

NO = Norge, xxx = produsentnummer, yyy = produktnummer

Hvem godkjenner?

Lisensieringsordningen er en europeisk standard, og for norske varemerker er det Norsk cøliakiforening (NCF) som står for lisensieringen.

Hvem står bak?

Paraplyorganisasjonen Association of the European Coeliac Societies (AOECS) eier varemerket Crossed Grain. NCF er medlem i AOECS.

Åpenhet og kostnader

Alle norske produsenter kan inngå en lisensavtale og benytte Crossed Grain. Det glutenfrie produktet må testes minst en gang i året. Produksjonslinjen må også godkjennes. Man betaler et årlig gebyr beregnet utfra omsetningen.

www.ncf.no

Crossed-Grain