Merke

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer som inneholder mer kostfiber og mindre fett, sukker og salt.

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for sunnere matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer som inneholder mer fiber og fullkorn og mindre mettet fett, sukker og salt.

Merkeordningen gjelder for ferdigpakkede matvarer, og for brød, kjøtt, ost, fisk, frukt, bær, grønnsaker som ikke er innpakket. Det er ulike kriterier for å få merket. innenfor ulike matvaregrupper, slik at oster sammenliknes med oster og brød med brød og så videre.

Hvem godkjenner?

Det er ingen godkjenningsordning eller meldeplikt knyttet til ordningen. Det er den enkelte virksomhets ansvar å sikre at den gjeldende lovgivning på området er overholdt.

Hvem kontrollerer?

Mattilsynet fører tilsyn med ordningen.

Hvem står bak?

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning. Arbeidet med nøkkelhullsordningen skjer i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Mattilsynet. Mattilsynet har ansvaret for regelverk og tilsyn, mens Helsedirektoratet har ansvar for kommunikasjonen rundt merket.

Åpenhet og kostnader:

Kriteriene for bruk av merket er regulert gjennom nøkkelhullsforskriften.

Merket er gratis å benytte for virksomhetene.

Les mer om nøkkelhullet

Nøkkelhull-logo.