Merke

Oekotex

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.

Trygge Tekstiler (Oeko-Tex)

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.

Merket er ikke et økologimerke.

Du finner merket på klær, håndklær og sengetøy.

Hvem kontrollerer?

International OEKO-TEX Association foretar stikkprøver av minst 20 prosent av alle utstedte sertifikater hvert år. Det er merkebrukerne selv som er ansvarlig for at produktene er merket riktig.

Hvem står bak?

Øko-Tex Standard 100 er et internasjonalt test og sertifisering system for tekstiler. Standarden ble utviklet i 1992. Ansvaret for Øko-Tex Standard 100 er delt mellom 17 testinstitutter, som utgjør den internasjonale Øko-Tex Association

Åpenhet og kostnader:

Kriteriene for bruk av merket finnes her

Virksomhetene betaler en lisensavgift for bruk av merket.

www.oeko-tex.com

Oeko-tex-logo.