Merke

Anbefalt av LHL

LHL-logo finner du på matvarer som organisasjonen har godkjent som hensiktsmessige for personer med hjerte- og lungesykdommer.

Hvem godkjenner?

LHL godkjenner produkter som kan benytte merket.

Hvem står bak?

LHL godkjenner produkter som kan benytte merketLHL er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi – og deres pårørende. Organisasjonen lisensierer bruk av sin logo til produkter som har avtale med organisasjonen.

Åpenhet og kostnader

For å bli vurdert, må produktet oppfylle LHLs ernæringsmessige krav. LHLs ernæringsprofil følger anbefalingene som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Det er ikke åpenhet om kostnadene ved bruk av LHLs logo.

www.lhl.no

LHL-logo.Foto