Merke

Beskyttet betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir lovbeskyttelse til navn på tradisjonelle matprodukter med særpreg og klar tilhørighet til et bestemt geografisk område.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir lovbeskyttelse til navn på tradisjonelle matprodukter med en særegen kvalitet fra et bestemt geografisk område. Målet med merkeordningen er å bidra til et større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.

I Norge har 28 norske matprodukter oppnådd en beskyttet betegnelse. I EU har over 1300 produkter blitt beskyttet på samme måte. Franskmennene har blant annet beskyttet sin Roquefort og italienerne sin Parmaskinke.

Hvem godkjenner?

Merkeordningen forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Matmerk. Matmerk gir råd og veiledning, behandler søknader og gir innstilling til Mattilsynet. Mattilsynet er godkjenningsinstans. Vilkårene for beskyttelse av betegnelsene er regulert i forskrift om beskyttede betegnelser

Hvem står bak?

Merkeordningen er offentlig og forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Matmerk.

Åpenhet og kostnader

Vilkårene for merkeordningen er hjemlet i forskrift. For søknader om beskyttede betegnelser skal det betales et behandlingsgebyr, fra 19 680 til 33 275 kroner.

Beskyttet opprinnelse-logo.