Merke

Beskyttet betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir lovbeskyttelse til navn på tradisjonelle matprodukter med særpreg og klar tilhørighet til et bestemt geografisk område.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir lovbeskyttelse til navn på tradisjonelle matprodukter med en særegen kvalitet fra et bestemt geografisk område. Målet med merkeordningen er å bidra til et større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.

I Norge har 32 norske mat- og drikkeprodukter oppnådd en beskyttet betegnelse. I EU har over 3000 produkter blitt beskyttet på samme måte. Franskmennene har blant annet beskyttet sin Roquefort og italienerne sin Parmaskinke.

Hvem godkjenner?

Merkeordningen forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat. Stiftelsen Norsk Mat gir råd og veiledning, behandler søknader og gir innstilling til Mattilsynet. Mattilsynet er godkjenningsinstans. Vilkårene for beskyttelse av betegnelsene er regulert i forskrift om beskyttede betegnelser.

Hvem står bak?

Merkeordningen er offentlig og forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat.

Åpenhet og kostnader

Vilkårene for merkeordningen er hjemlet i forskrift. For søknader om en Beskyttet betegnelse kommer et behandlingsgebyr på 38 595 kroner (konsumprisindeksreguleres hvert år).

For mer informasjon om søknadsprosessen:
https://www.beskyttedebetegnelser.no/bli-merkebruker/ 

Beskyttet opprinnelse-logo.