Merke

Debio Bærekraftig

Bærekraftmerket er et privat merke for bærekraftig fiske og fangst, som sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt.

Bærekraftig fiske og fangst skal kun skje på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Det skal kun brukes fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art, og redskapene og metodene skåner havbunn og korallrev. Båtene som sertifiseres må kunne registrere fisker på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. Et viktig område som skiller bærekraft-merket fra andre sertifiseringer for fiske, er at det foredlede produktet sikrer både et bærekraftig fiske og at alle andre råvarer er sertifisert økologisk.

Hvem godkjenner?

Debio er en medlemsorganisasjon som kontrollerer bærekraftig fiske og fangst i Norge. Bærekraft-merket brukes på produkter fra bærekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i henhold til KRAVs regler.

Hvem står bak?

Debio eier Bærekraft-merket. KRAVs regler for bærekraftig fiske og fangst er grunnlaget for godkjenning.

Åpenhet og kostnader

For å kunne bruke Debios bærekraftmerke forutsettes en sertifisering fra Debio, og virksomhetene betaler årlige gebyr.

Logo Debio bærekraftsmerke.Foto