Merke

Bærekraftig villfanget

Merket Bærekraftig villfanget er et privat merke for bærekraftige fiskeprodukter. Denne sertifiseringsordningen gir en forsikring om at produkter som selges og merkes med Debios bærekraftsmerke kommer fra et norsk MSC-sertifisert fiskeri, er fanget uten bruk av bunntrål, og er fisket, foredlet og pakket i Norge.

Fiskerier som har godkjenning til å benytte merkeordningen, må dokumentere at de sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt.
Alle norske MSC-sertifiserte foretak som selger, håndterer og pakker produkter fra MSC-sertifiserte norske fiskerier, kan søke om sertifisering til denne merkeordningen.

Merkeordningen skal kun skje på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Det skal kun brukes fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art, og redskapene og metodene skåner havbunn og korallrev. Derfor er bunntrål/bomtrål ikke tillatt i denne merkeordningen.

I foredlede fiskeprodukter med denne godkjenningen, settes det krav til opphavet og produksjonsformen til innblandede råvarer og ingredienser.

Hvem godkjenner?

Debio er en medlemsorganisasjon som kontrollerer bærekraftig fiske og fangst i Norge. Bærekraftmerket brukes på produkter fra bærekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i henhold til private regler.

Hvem står bak?

Debio eier Bærekraftig villfanget.

Åpenhet og kostnader

For å kunne bruke Debios bærekraftmerke forutsettes en sertifisering fra Debio, og virksomhetene betaler årlige gebyr.

Les mer om merkeordningen

Debio bærekraft logo.Illustrasjon