Merke

MSC

Merket til Marine Stewardship Council (MSC ) er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske.

Hvem kontrollerer?

MSC-merket sertifiseres av et uavhengig og godkjent sertifiseringsorgan.

Hvem står bak?

Marine Stewardship Council er en non profit-organisasjon, opprinnelig startet av WWF og Unilever. Merkeordningen har vært selvstendig siden 1999.

Åpenhet og kostnader:

Vilkårene for bruk av merket finner du på MSCs nettsider. Merkebrukerne betaler royalties og en årlig avgift.

www.msc.org

MSC-logo.