Merket til Marine Stewardship Council (MSC ) er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske.

Hvem kontrollerer?

MSC-merket sertifiseres av et uavhengig og godkjent sertifiseringsorgan.

Hvem står bak?

Marine Stewardship Council er en non profit-organisasjon, opprinnelig startet av WWF og Unilever. Merkeordningen har vært selvstendig siden 1999.

Åpenhet og kostnader?

Vilkårene for bruk av merket finner du på MSCs nettsider. Merkebrukerne betaler royalties og en årlig avgift.

MSC-logo.