Merke

NYT NORGE

Nyt Norge er en merkeordning som skal gjøre det enkelt å velge norsk mat, drikke, blomster og planter.

Tre krav må oppfylles for at et produkt skal kunne merkes med Nyt Norge:

  • Råvarene skal være norske. For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, men kjøtt, egg og melk skal alltid være 100% norsk.
  • Produksjon og pakking skal foregå i Norge.
  • Råvarene kommer fra gårdsbruk eller gartnerier der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt og produsentene må dokumentere at de bruker Kvalitetssystem i landbruket (KSL).

Hvem godkjenner?

Stiftelsen Norsk Mat godkjenner produktene som benytter Nyt Norge-merket og gjennomfører tilsyn..

Hvem står bak?

Merkeordningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Mat på oppdrag fra norske myndigheter. Stiftelsen Norsk Mat er uavhengig og har som hovedformål å styrke konkurransekraften til norsk mat- og planteproduksjon.

Åpenhet og kostnader:

Vilkårene for bruk av merket finner du på Nyt Norges nettsider: www.nytnorge.no. For virksomheter som ønsker å benytte merket på sine produkter, betales det et søknadsgebyr på 10 000 kroner og en årlig merkebrukeravgift.

www.nytnorge.no

Nyt Norge-logo.