Merke

NYT NORGE

Nyt Norge er en merkeordning som skal gjøre det enklere å velge norske matvarer.

Det er tre krav som må oppfylles for at en matvare skal kunne merkes med Nyt Norge:

  • Matvaren skal inneholde norske råvarer. For sammensatte matvarer er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, men kjøtt, egg og melk skal alltid være 100% norsk.
  • Matvaren er produsert / videreforedlet i Norge.
  • Råvarene kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder (KSL-standarden).

Hvem godkjenner?

Matmerk godkjenner produktene som benytter Nyt Norge-merket og gjennomfører tilsyn.

Hvem står bak?

Merkeordningen er utviklet av stiftelsen Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter. Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal styrke konkurransedyktigheten for norsk matproduksjon.

Åpenhet og kostnader:

Vilkårene for bruk av merket finner du på Nyt Norges nettsider.

For virksomheter som ønsker å benytte merket på sine produkter, betales det et søknadsgebyr på 10 000 kroner og en årlig merkebrukeravgift.

www.nytnorge.no

Nyt Norge-logo.