Merke

Spesialitet

Merket Spesialitet står for «produkter med kvaliteter ut over standardprodukter i sin kategori». Produktene med disse merkene må kunne dokumentere produktenes spesielle kvalitetsegenskaper, faktiske og opplevde.

Spesialitet er et kvalitetsmerke for norsk lokalmat og -drikke, basert på gode råvarer, lokale oppskrifter og laget av stolte mathåndverkere. Produktene med dette merket må ha dokumenterbare kvalitetsegenskaper knyttet til råvarene, produksjonsprosess og/eller oppskrift. Råvarene må være norske og produktene må produseres i Norge.

Hvem kontrollerer?

Før Stiftelsen Norsk Mat godkjenner bruk av Spesialitetsmerket, skal en uavhengig fagjury ha gitt sin anbefaling. Stiftelsen Norsk Mat foretar regelmessig revisjon av godkjente merkebrukere. Etter tre år foretas en ny vurdering av om produktet tilfredsstiller kravene til Spesialitetsmerket

Hvem står bak?

Merkeordningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Mat på oppdrag fra norske myndigheter. Stiftelsen Norsk Mat er uavhengig og har som hovedformål å styrke konkurransekraften til norsk mat- og planteproduksjon.

Åpenhet og kostnader:

For nye søkere vil det kreves en engangsavgift pr. virksomhet på 4 000 kroner. Behandlingsgebyr i fagjuryen er satt til 2 000 kroner pr. produkt. Skulle produktet ikke bli godkjent påløper det ingen kostnader. Produsenter med Spesialitetmerkede produkter må betale en årlig avgift på 8000 kroner og 1 promille av omsetningen for godkjente produkter.

Se mer om Spesialitet

Spesialitet Norge-logo.