Merke

Spesialitet

Spesialitet-merket står for «Garanti for spesiell kvalitet og matopplevelse». Produktene med disse merkene må kunne dokumentere produktenes spesielle kvalitetsegenskaper, faktiske og opplevde.

Spesialitet er et kvalitetsmerke for norsk mat og drikke, basert på gode råvarer, lokale oppskrifter og laget av stolte fagfolk. Produktene med dette merket må ha dokumenterbare kvalitetsegenskaper knyttet til råvarene, produksjonsprosess og/eller oppskrift.  Råvarene må være norske og produktene må produseres i Norge.

Hvem kontrollerer?

Før Matmerk godkjenner bruk av Spesialitet-merket, skal en uavhengig fagjury ha gitt sin anbefaling. Matmerk foretar regelmessig revisjon av godkjente merkebrukere. Etter tre år foretas en ny vurdering av om produktet tilfredsstiller kravene til Spesialitet-merket.

Hvem står bak?

Merkeordningen er utviklet av Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter. Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal styrke konkurranseevnen for norsk mat.

Åpenhet og kostnader:

For nye søkere vil det kreves en engangsavgift pr. virksomhet på 4 000 kroner.  Behandlingsgebyr i fagjuryen er satt til 2 000 kroner pr. produkt. Skulle produktet ikke bli godkjent påløper det ingen kostnader. Produsenter med Spesialitetmerkede produkter må betale en årlig avgift på 8000 kroner og 1 promille av omsetningen for godkjente produkter.

Se mer om Spesialitet

Spesialitet Norge-logo.