Merke

Statskontrolleret økologisk

«Statskontrolleret økologisk» er det danske merket for økologisk produksjon.

Merket garanterer at en vare er økologisk dyrket. Det innebærer blant annet at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen, og at krav til dyrevelferd er strengere enn i vanlig landbruk. Merket stiller også strenge krav til tilsetningsstoffer.

Hvem godkjenner?

NaturErhvervstyrelsen (det danske Mattilsynet) kontrollerer og godkjenner. Det gjennomføres minst én kontroll i året.

Hvem står bak?

Merket forvaltes av Fødevareministeriet, som tilsvarer det norske Landbruks- og matdepartementet.

Ø-merket

Statskontrollert økologisk-logo.