Forside > Merkeoversikten > Energimerking

MERKE

Energimerking

Energimerking av hvitevarer er en merkeordning som er påbudt ved norsk lov. Merkingen viser hvor mye elektrisitet hvert produkt bruker, slik at man kan sammenligne ulike produkter og være i stand til å velge det mest energieffektive.

Energimerking av hvitevarer er en merkeordning som er påbudt ved norsk lov. Merkingen viser hvor mye elektrisitet hvert produkt bruker, slik at man kan sammenligne ulike produkter og være i stand til å velge det mest energieffektive.

Energimerkingen omfatter: dypfrysere, vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, stekeovner, vannvarmere, varmtvannsbeholdere, lyskilder og klimaanlegg.

Hvem står bak?

Energimerkeordningen er hjemlet i lov om merking av forbruksvarer og er en del av EU-direktiv om energimerking. Olje- og energidepartementet (OED) forvalter sammen med andre departementer det norske lovverket knyttet til merkingen.

Hvem godkjenner?

Det er produsent og forhandler som er ansvarlig for at hvitevarene er korrekt merket. På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat gjennomfører Infratek Elsikkerhet AS kontroll i butikker, mens Teknologisk Institut i Danmark utfører tester av hvitevarene.

Åpenhet og kostnader

Energimerking av hvitevarer er hjemlet i lov og forskrift.

Det er ingen kostnader for produsent eller forhandler for å benytte merket.

www.energimerking.no/

energimerking