Merke

Energy star

Energy Star er en amerikansk, myndighetsbasert merkeordning som er i ferd med å gjøre inntog i EU. Merket finnes på energieffektivt kontorutstyr, datamaskiner, monitorer, bygningsmaterialer og VVS-utstyr.

Hvem kontrollerer?

Produsentene er selv ansvarlig for at de merkede produktene er i samsvar med kriteriene for merket.

Hvem står bak?

Merkeordningen ble startet av US Environment Protection Agency (de amerikanske miljøvernmyndighetene) i 1992. Gjennom en avtale med amerikanske myndigheter deltar også EU i Energy Star-programmet for kontorutstyr.

www.energystar.gov

Energystar-logo.