Merke

Enova Anbefaler

Enova Anbefaler er en merkeordning som skal gjøre det lettere å velge produkter og løsninger med god energikvalitet. I dag omfatter ordningen 3-lags lavenergivinduer, etterisolering opp til energitiltaksmetoden i TEK10.

Hvem godkjenner?

Enova godkjenner produktene som er med i merkeordningen.

Hvem står bak?

Enova ble etablert av Stortinget i 2001, og eies av Olje- og energidepartementet. Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Åpenhet og kostnader:

Vilkårene for bruk av merkeordningen finner du på Enovas nettsider. Det er ingen kostnader for brukerne ved å benytte merket.

www.enova.no

Enova-logo.