Merke

FSC

FSC-merket finner du på hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

Hvem godkjenner?

FSC International har et eget kontrollorgan, ASI, som kontrollerer sertifiseringsfirmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere virksomheter etter sertifiseringsstandardene.

Hvem står bak?

Forest Stewardship Council eier merkeordningen. Forest Stewardship Council er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.

Åpenhet og kostnader:

Virksomheter som ønsker å bli sertifisert betaler en medlemsavgift. Vilkårene for å bli sertifisert finnes på FSCs nettsider.

ic.fsc.org

FSC-logo.