Merke

PEFC Norge

PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er en ren råvaremerking.

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Dette er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering.

Hvem kontrollerer?

Bedrifter som selger PEFC-sertifiserte treprodukter må kunne dokumentere at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skog. Sporbarhetssertifisering gjøres av en tredjepart, som også utsteder sertifikat og gjennomfører årlig revisjon.

Hvem står bak?

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og ble etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden. I Norge bruker PEFC Levende Skog-prinsippene som grunnlag for sertifiseringen.

Åpenhet og kostnader:

Kravene til merket finner du på PEFC Norges nettsider. Det er ingen spesifikke kostnader knyttet opp til å benytte merket. Kostnaden for de sertifiserte bedriftene ligger i en årlig avgift til PEFC Norge samt i kostnaden i forbindelse med den årlige revisjonen

www.pefcnorge.org

PEFC-logo.