MERKE

TCO

TCO er en merkeordning for datamaskiner, monitorer, hodetelefoner og lignende. Merket stiller krav til stråling, kjemikalier, energiforbruk, ergonomi og produsentens arbeid med sosial ansvarlighet.

Hvem kontrollerer?

TCO-merkingen er en tredjepartsmerking, som betyr at akkrediterte testlaboratorier verifiserer at produktene oppfyller kravene i merkingen

Hvem står bak?

TCO Development eies av TCO, som er en svensk arbeidstakerorganisasjon. TCO har siden 1992 arbeidet for en bærekraftig utvikling innenfor IT.

Åpenhet og kostnader

Vilkårene for å benytte merket finner du på TCOs nettsider.

tco