Siste nytt

Enstemmig seier i Høyesterett

18. mars, 2013

Dommen i Røeggen-saken har falt. Ivar Petter Røeggen vant enstemmig i Høyesterett i dag. Domsavsigelsen skjedde via åpen votering i Storkammeret.

11 utvalgte dommere – 5 kvinner og 6 menn – skal konkludere.

Under rettsmøtet er det ventet at retten vil dele seg – i en avstemning som skjer for åpen rett. Det kan fort bli dramatisk når stemmer skal telles opp – etter at dommerne har sluttet seg til, begrunnet og stemt for det ene eller det andre (eller det tredje) votumet.

// <![CDATA[ // <![CDATA[ // &lt;![CDATA[ // &amp;lt;![CDATA[ // &amp;amp;lt;![CDATA[ // &amp;amp;amp;lt;![CDATA[ // &amp;amp;amp;amp;lt;![CDATA[ // &amp;amp;amp;amp;amp;lt;![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=»//platform.twitter.com/widgets.js»;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,»script»,»twitter-wjs»); // ]]&amp;amp;amp;amp;amp;gt; // ]]&amp;amp;amp;amp;gt; // ]]&amp;amp;amp;gt; // ]]&amp;amp;gt; // ]]&amp;gt; // ]]&gt; // ]]> // ]]>

Dommen blir altså til under selve rettsmøtet i Storkammeret.

– Røeggen bør vinne

Forbrukerrådet finansierer saken for Ivar Petter Røeggen – og for norske bankkunder:

– Denne saken bør Røeggen vinne, sier direktør Randi Flesland. – Hvis ikke, er jeg alvorlig bekymret for rettssikkerheten til norske bankkunder – ja for hele forbrukervernet.

Alle ledende finansmiljøer er enige om at bankene har konstruert produktene slik at kundens sannsynlighet for tap er større enn gevinst.

Og Forbrukerrådet venter en prinsipiell dom, som lar seg overføre til andre saker, som er satt på vent i påvente av Røeggen-saken.

Handlingsmettet innspurt

Hele innspurten i denne saken har vært handlingsmettet og begivenhetsrik. Etter en ukes behandling i Høyesterett i fjor høst, ble partene kalt inn til et ekstra rettsmøte: Retten ba om en grundigere forklaring på bankens regnestykker, som både i prospektet og på løse ark var feil.

Saken gikk så brått og uventet til en helt ny behandling i Høyesteretts Storkammer.

Etter tidenes bankkamp står nå flere tusen saker på vent i Finansklagenemnda og i rettsapparatet i påvente av en avgjørelse i denne saken. Det viser sakens prinsipielle karakter. For nå skal den endelige standarden for hva man kan forvente av banken sin, settes av landets øverste domstol.

Dette er Røeggen-saken

Formelt dreier saken seg om gyldighet av avtaler mellom en bank og en kunde om investering i to aksjeindeks­obligasjoner – Røeggen tapte 230.000 på sine investeringer.

Saken har versert for nemnd og rett i mange år: Det er over seks år siden Ivar Petter Røeggen klagde DNB inn for Bankklagenemnda. Etter runder i tingretten (seier for Røeggen) og lagmannsretten (seier for banken), tok Høyesterett saken opp til behandling i fjor høst over en hel uke – men sendte den videre til ny behandling i Storkammer (for 11 dommere). Saken gikk på nytt i Storkammeret i februar i år.

Ved årsskiftet 2006/2007 hadde bankene lånt ut 34 milliarder til investering i sammensatte produkter, fortalte en rapport fra Kredittilsynet i 2008.

Kundene har anslagsvis tapt14 milliarder på denne typen lånefinansierte produkter de siste årene, har bladet Dine Penger anslått.

Abonner på vårt nyhetsvarsel