Forbrukerrådet hjelper småsparere til retten mot Acta

Forbrukerrådet går sammen med småsparere til retten med fem saker mot Acta Kapitalforvaltning og Acta Asset Management. Klagerne har fått medhold i Finansklagenemnda om at Acta hadde gitt dem dårlige råd før investeringer – men Acta betaler allikevel ikke.

– Acta må gjøre opp etter å ha tapt i Finansklagenemnda. Vi har ingen forståelse for at man ikke aksepterer vedtakene i nemnda, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Har ikke akseptert og gjort opp

Småsparerne har alle helt eller delvis vunnet frem med sine klager mot Acta i Finansklagenemnda. Men Acta har ikke akseptert avgjørelsene og har ikke gjort opp. Det er tale om tap på flere hundre tusen kroner for flere av klagerne. Mange tok opp lån for å finansiere investeringene.

Alle sakene er fra den store bunken klager som behandles i nemnda i kjølvannet av Røeggen-saken. Forbrukerrådet og Røeggen vant i Høyesterett i mars 2013 fram mot DNB i sin klage etter mange års kamp, etter å ha kjøpt strukturerte spareprodukter i DNB.

Men sakene Forbrukerrådet og småsparerne nå tar til retten, gjelder for det meste salg av investeringer i aksjeselskaper, og om rådgivingen var mangelfull eller ikke egnet for kundene.

Samarbeider med advokatfirma

Forbrukerrådet har i de nye sakene inngått et samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein & Co – og tar sikte på å være partshjelper i de fem rettssakene om Actas investeringsrådgivning.

Wikborg Rein & Co påtar seg ansvaret som prosessfullmektig for klagerne.

Stortinget vedtok tidligere i år, etter et forslag fra Forbrukerrådet i Finanskriseutvalget, at banker som ikke frivillig følger klagenemndas uttalelser når kunden vinner, selv må ta regningen for rettssaken.

Men Finansdepartementet bestemte at forskriften først trådte i kraft fra1. juli – og bare gjelder for saker som er klaget inn for nemnda etter denne datoen. Acta slipper dermed unna denne kostnaden.

– For hver rettssak har Forbrukerrådet derfor påtatt seg evt å dekke 200 000 kroner av motpartens saksomkostninger, opplyser direktør Randi Flesland.

Kontakt:

Direktør Randi Flesland
Mob 911 01 420

Tidslinje i Røeggen-saken 

Dom i Røeggen-saken