Siste nytt

Forbrukerrådet kritisk til nedleggelse av telepriser.no

3. februar, 2016

Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger telepriser død og gir kommersielle aktører ansvaret for å tilby informasjon om tilbudene i ekom-markedet. –Dette er både overraskende og skuffende, sier Forbrukerrådet.

Nkom varslet på slutten av fjoråret at det ikke blir en ny versjon av sammenligningstjenesten telepriser.no, og at man isteden vil satse på en sertifiseringsordning for private aktører.

Forbrukerrådet er kritisk til nedleggelsen og tviler på at en sertifiseringsordning basert på de foreslåtte kriteriene vil fungere tilfredsstillende.

– Både forbrukere og aktørene i bredbånds- og mobilmarkedet trenger en tjeneste som objektivt viser det totale tilbudet. Dette forsvinner med nedleggelse av telepriser.no, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Kvinne bruker mobil. Foto.

Overraskende beslutning

Nkom har helt siden nedleggelsen av telepriser.no i 2014 gitt inntrykk av at en ny versjon skulle lanseres i 2016. Forbrukerrådet er overrasket over både konklusjonen og at man har valgt å kjøre en lukket prosess.

– Nkom har tidligere fremhevet forbrukergevinsten ved telepriser.no, og har påpekt at det er betydelige synergier mellom arbeidet med prisportalen og tilsynsvirksomheten. Det er vanskelig å se hva som har endret dette, sier Randi Flesland.

– Vi trenger en tjeneste som telepriser.no for å orientere oss blant de ulike tilbudene. Dette gjelder ikke minst i de deler av markedet som opererer med tvunget koblingssalg og pakkeløsninger som knytter sammen mobilabonnement, bredbånd, tv og tjenester som Smarte hjem.

For svake kriterier

Forbrukerrådet stiller seg også kritisk til om en sertifisering vil fungere, både når det gjelder markedsføring av ordningen, å få aktører til å ta den i bruk og kriteriene som er foreslått.

– Kravene til fullstendighet er for svake. En god sammenligningstjeneste presenterer alle tilbudene i markedet. Dette legger ikke sertifiseringsordningen opp til, sier Randi Flesland.

– En undersøkelse fra EU-kommisjonen viser også at denne type ordninger i begrenset grad oppfyller krav til transparens om finansiering og hvordan data samles inn og presenteres.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel