Siste nytt

Mye akrylamid i potetchips og pommes frites

20. august, 2014

Pommes frites og potetgull inneholder fortsatt mye akrylamid, viser en ny test utført av Forbrukerrådet. – Det er på høy tid at industrien tar i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere innholdet av det skadelige stoffet, mener Forbrukerrådet

Siden 2002 har reduksjon av akrylamid i mat vært på agendaen i EU. Samtidig er det fortsatt betydelige mengder av det mulig kreftfremkallende stoffet i mat på det norske markedet.

– Potetprodukter som pommes frites og potetgull er tidligere påvist som verstinger, noe vi får bekreftet gjennom vår analyse. Dette er vanlige produkter, og det er særlig bekymringsfullt at barn eksponeres og utsettes for økt kreftrisiko, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Potetgull, potetchips og pommes frittes typene som er testet. Foto.

Matindustrien gjør ikke nok

Det er utviklet teknologi for å redusere innholdet av akrylamid i potetprodukter. Mye tyder på at matvareindustrien er avventende med å ta denne i bruk.

– Det er kritikkverdig at industrien ikke gjør mer for å redusere innholdet av et dokumentert farlig stoff når det finnes billige og effektive metoder for dette, sier Gunstein Instefjord.

Mattilsynet, som overvåker akrylamid i mat, uttrykte tidligere i sommer bekymring for at reduksjonen av akrylamid i mat går for sakte. Kaffe, knekkebrød og brød er andre kilder til akrylamid i norsk kosthold.

Bekrefter kreftrisiko

En foreløpig risikovurdering fra EUs mattrygghetsorgan (EFSA) bekrefter at inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Akrylamid i større mengder kan også skade nervesystemet, fosterutvikling og menns sædproduksjon. Den endelige risikovurderingen vil gi grunnlag for å vurdere om det skal innføres regelverk som setter grenser for innholdet av akrylamid.

– Det må settes maksimumsgrenser for innhold av akrylamid for å beskytte forbrukernes helse, sier Gunstein Instefjord.

EU har definert såkalte indikasjonsverdier for ulike matvaregrupper. Dette er ikke å anse som trygge verdier, men indikerer en grense for når industrien bør følges opp. De indikative verdiene for akrylamid i pommes frites og potetgull er henholdsvis på 600 mikrogram per kilo og 1000 mikrogram per kilo

Akrylamid dannes naturlig i karbohydratholdig mat ved oppvarming og temperaturer over 120 grader.

Rapport akrylamidtest

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel