Siste nytt

Mat til eldre: Store forskjeller i kommunenes pengebruk

1. september, 2015

Enkelte kommuner bruker fire ganger så mye penger på mat til de eldre som andre. Dette er resultatet fra en undersøkelse som Forbrukerrådet har gjort blant norske kommuner.

– Vi er svært forundret over at det er så store forskjeller mellom kommunene, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Forbrukerrådets undersøkelse som ble utført i juni i år blant 200 kommuner over hele landet, viser at penger som blir brukt på mat til eldre på sykehjem per beboer spenner fra 42 kr (i Orkdal) til 167 kr (i Kristiansand). Undersøkelsen finner ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og variasjonen i pengebruk.

– Vi har ikke sett på årsakene til forskjellene mellom kommunene. Det er behov for å se nærmere på ressursbruken, og vi forventer at kommunene kan forklare nivået på pengebruk i sin kommune, sier Flesland.

Kommunene må ta tak

Ifølge Helsedirektoratet er mellom 20 og 60 prosent av brukere i eldreomsorgen underernærte, eller i risikosonen for å bli det. God ernæring er avgjørende for å helbrede og forebygge sykdom, og for å opprettholde funksjonsevnen lengst mulig hos de eldre. Det gir også økt livskvalitet og vil ikke minst spare samfunnet for kostnader gjennom færre sykehusinnleggelser.

– God og næringsrik mat og det å kunne kose seg sammen over et godt måltid er helt grunnleggende for oss alle – og ikke minst for eldre på sykehjem som kanskje ikke har så mange andre holdepunkter i hverdagen. At det også lønner seg økonomisk, er en bonus som bør vekke interessen til politikerne som vedtar budsjettene, sier Flesland.

Forbrukerrådet mener at politikerne som nå velges, må ta tak i temaet og gå gjennom alle sider ved mattilbudet. Sammen med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet utformet sju konkrete krav til kommunepolitikerne.

– Vi mener at alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer våre eldre en verdig matomsorg. Dette innebærer at mottakere av pleie- og omsorgstjenester må tilbys et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud, oppsummerer Flesland.

Kvalitet i fokus

Kvalitet handler ikke bare om penger. Det handler vel så mye om gode, friske råvarer, god tilberedelse av maten, og variasjon. Det handler også om å vekke appetitten gjennom duft, smak og hyggelige omgivelser som skaper gode måltidsopplevelser. Helheten rundt måltidet er viktig.

Kvaliteten på mattilbudet har ikke blitt undersøkt i denne undersøkelsen. Det er derfor ikke mulig å se hvor mye penger som skal til for å gi beboerne et godt mattilbud.

– Det vi vet er at det er store forskjeller mellom kommunene – også når det kommer til kvalitet. Det er på tide at kommunepolitikerne tar skjeen i riktig hånd og sørger for at våre eldre får god, næringsrik og appetittvekkende mat, uansett hvilken kommune de bor i, sier Flesland.

Om undersøkelsen

I begynnelsen av juni 2015 sendte Forbrukerrådet ut en e-post til 200 norske kommuner. I Oslo fikk fem bydeler henvendelsen. Totalt ble altså 204 kommuner/bydeler kontaktet. Kriterier for utvelgelse: De 5 største kommunene i hvert fylke. Resten tilfeldig valgt ut blant kommuner med mer enn 3000 innbyggere.

Kommunene fikk en e-post («mystery mail») fra en fiktiv pårørende. Følgende spørsmål om penger brukt på mat på sykehjem ble stilt i e-posten: «Hvor mye penger er satt av til mat per hode per dag for de som bor på sykehjem i kommunen? (Tror det heter kostøre.)»

Svar fra kommunene:
– 97 kommuner svarte på e-posten. I tillegg fikk vi 28 betingede svar (ber oss utgreie mer om spørsmålene); 9 kommuner inviterte oss til et møte; 11 kommuner svarte med å be oss ringe.

– Vi har tatt imot svar i én måned. Det ble ikke sendt ut purring.

– Svar på spørsmålet om penger brukt på mat: På dette spørsmålet fikk vi 93 svar, hvorav 4 betinget. 36 oppgir tall. 57 svarer ikke på spørsmålet eller oppgir ikke tall.

Abonner på vårt nyhetsvarsel