Siste nytt

Røeggen og Forbrukerrådet anker

30. september, 2011

– Dette er en dom som vil bli anket videre til Høyesterett, sier Forbrukerrådet – etter at det i ettermiddag ble klart at DnB Nor fikk medhold i Røeggensaken.

– Vi er skuffet og overrasket over at lagmannsretten i så liten grad har vektlagt det de nøytrale ekspertene har sagt om produktet banken solgte, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.
– Vi er innstilt på å føre denne saken helt til topps i rettssystemet – på vegne av småsparer Ivar Petter Røeggen.

Vurderer ulikt

Lagmannretten bygger ikke på et annet faktum enn tingretten, men har en annen vurdering av hvor langt banken kan tillate seg å prioritere egen profitt fremfor sitt rådgivningsansvar for egne kunder.

Saken Røeggen – banken står foreløpig 2-1 ved at Røeggen vant i bankklagenemnda og tingretten, mens banken har fått medhold i lagmannsretten

– Dette gir et godt grunnlag for anke til Høyesterett, som får sette den endelige standarden for hva man kan forvente fra banken sin, sier Jorge B. Jensen.

De uavhengige sakkyndige har også hele tiden vært klare på at produktet banken solgte Røeggen ikke holder mål: I lagmannsretten sa professor Thore Johnsen at hans beregninger viser at det var ca 60 prosent sannsynlighet for at Røeggen ville tape på sin investering.

Legitimt av banken

Lagmannsretten mener at slike beregninger er for lite egnet til å vurdere godheten i et investeringsprodukt.

Retten mener også at ”Det er ikke påvist at banken krevde urimelig høye marginer ved Røeggens investering eller lån. Det er legitimt av banken å kreve marginer på sine produkter. Banken driver næringsvirksomhet og er avhengig av inntekter”.

– Resultatet av investeringen lå innenfor det Røeggen visste han risikerte. Grunnen til tapet var at han var uheldig med tidspunktet for investeringen, mente lagmannsretten.

Fordi dette er en prinsippsak, tilkjennes det ingen saksomkostninger. Det betyr at partene deler sine omkostninger.

Dette er Røeggen-saken

Banken hadde solgt Røeggen en pakke med spareprodukter som ikke gav ham den lovede og forventede avkastning. Den påførte ham tvert om et tap på over en kvart million kroner i renter og omkostninger. DnB Nor ga i 2000 Ivar Petter Røeggen et fastrentelån over seks år med over åtte prosent rente, for å kjøpe to ulike sammensatte spareprodukter. Røeggen tapte stort på sin ”garanterte sparing”. Han investerte hele 500.000 kroner – og tapte 230.000 kroner. Bankklagenemnda konkluderte på nyåret 2009 med at produktene ikke skulle vært solgt. DnB NOR forsøkte i flere runder å få saken avvist i nemnda – og uttalelsen valgte de å avvise. I Oslo tingrett i fjor vant Røeggen – og stilt som om han ikke hadde foretatt investeringen.

Abonner på vårt nyhetsvarsel