Side

Forbrukerrådets strategi 2021-2025

27. desember, 2020

Overgangen til et bærekraftig samfunn og den digitale revolusjonen utfordrer alt forbruk og alle forbrukere. Dette styrer Forbrukerrådets prioriteringer.

Fra 1.1.2021 er klagebehandlingstilbudet flyttet fra Forbrukerrådet til Forbrukertilsynet. Dette gjør Forbrukerrådet til en rendyrket interesseorganisasjon for forbrukerne. Regjeringens formål med endringen er å skape et bedre vern for norske forbrukere.

I forbindelse med denne omstillingen har Forbrukerrådet utarbeidet en ny virksomhetsstrategi for perioden 2021 – 2025. Forbrukerrådet har samlet innsikt og sett på trender fremover, og vi ser at overgangen til et bærekraftig samfunn og den digitale revolusjonen utfordrer alt forbruk og alle forbrukere. Dette må derfor styre Forbrukerrådets prioriteringer. Forbrukerne kommer i sårbare situasjoner når forbruket endres og nye kjøpssmåter oppstår som følge av digitalisering. Forbrukerrådet skal styrke forbrukers stilling for å redusere de sårbare situasjonene.

Forbrukerrådet har utarbeidet et framtidsbilde som beskriver hvor vi skal være i 2025 og vår strategi for å komme dit. Organisasjonen skal være en synlig, tydelig og uavhengig interessepolitisk aktør som ivaretar forbrukeres rettigheter og perspektiv og styrker deres mulighet til å utøve forbrukermakt.

Strategi Forbrukerradet 2021 – 2025
Abonner på vårt nyhetsvarsel