Side

Webinar om gentesting – en farlig selskapslek?

8. mai, 2020

Kan du stole på svarene du får av en gentest du tar hjemme? Er det greit å teste barnet sitt, og kan noen misbruke DNA-koden din?

Bli med på Forbrukerrådets webinar 14. mai 13.00 – 14.30 på Teams. Meld deg på her.

Hvem du får høre

 • Bogi Eliasen, assosiert partner, Københavns institutt for fremtidsforskning
 • Heidi Beate Bentzen, doktorgradsstipendiat, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Njål Høstmælingen, avdelingsdirektør for global helse, Folkehelseinstituttet
 • Anne Kristin Vie, fagdirektør i offentlige tjenester og helse, Forbrukerrådet

Big business til hvilken pris

Rundt 320 000 nordmenn har tatt en kommersiell hjemmetest av genene sine. På verdensbasis dreier det seg om over 25 millioner. Testene reklamerer med å kunne si noe om for eksempel idrettstalent, geografisk opphav og risiko for alvorlige sykdommer.
Mange er bekymret for konsekvensene av dagens kommersielle gentester, og Forbrukerrådet har nylig gått inn for et forbud av kommersiell testing av barn. Svarene er ikke alltid til å stole på, svært personlige opplysninger kan bli solgt, og misbrukt. Det kan også være en helsebelastning å få vite om risiko for alvorlige sykdommer, som det ikke er mulig å forhindre.

Mer om gentesting.

Meld deg på og vi vil sende deg en møtelenke.

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Organisasjon/arbeidsgiver

  E-post (obligatorisk)

  Opplysningene blir behandlet i tråd med Forbrukerrådets personvernerklæring.

  Abonner på vårt nyhetsvarsel