Side

Markedsstudier

15. mars, 2017

Dybdestudie av tre markeder: håndverker, bolig og dagligvarer.

Mens hovedrapporten gir en overordnet redegjørelse av tilstanden i norske markeder, går denne rapporten i dybden på tre markeder som på ulike måter framstår som problematiske: håndverkertjenester, dagligvaremarkedet og boligmarkedet.

Håndverkertjenester og boligmarkedet har vært preget av et høyt konfliktnivå og mange forbrukerklager i en årrekke. Dagligvaremarkedet er dominert av tre store kjeder som deler markedet mellom seg (NorgesGruppen, Coop og Rema 1000). Det er grunn til å stille spørsmål ved om konkurransen er god nok til å gi forbrukerne det beste tilbudet.

Vi ser på markedsarkitekturen i disse tre markedene og presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse Forbrukerrådet gjennomførte i desember 2016, som undersøker hvor skoen trykker for forbrukerne. På bakgrunn av markedsanalysen gir vi råd angående politiske tiltak for hvert delmarked. Målet er at markedsstudiene skal være en kortfattet redegjørelse av tilstanden for norske forbrukere i disse tre markedene. Vi håper at rapporten kan legge grunnlag for å ivareta forbrukernes rettigheter i disse markedene.

Bakgrunnsmateriale

Abonner på vårt nyhetsvarsel