Side

Om Forbrukertrendprosjektet

15. mars, 2017

Oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2016 bedt Forbrukerrådet om å «legge fram en oppsummering av tilstanden på det forbrukerpolitiske området i Norge, gjerne med råd angående politiske tiltak.» Dette er første utgave av rapporten Forbrukertrender. Rapporten kartlegger tilstanden på det forbrukerpolitiske området i Norge i 2016 og kommer med råd til politiske tiltak på noen aktuelle forbrukerområder. Vi oppsummerer arbeidet på forbrukerfeltet i Norge gjennom å se tilgjengelig statistikk fra forbrukerinstitusjonene i sammenheng og gå i dybden på noen tidsaktuelle tematikker og markeder.

Skape debatt om problematiske markedspraksiser som trigger forbrukersårbarhet

Forbrukerrådet ser et behov for å oppgradere reguleringen på området for å sikre forbrukernes rettigheter i møte med nye forretningsmodeller og salgspraksiser på nett. Markedsrelaterte faktorer er vesentlige triggere for forbrukersårbarhet. Problematiske markedspraksiser, som for eksempel kompleks prising, pristilsløring, villedende markedsarkitektur, produktpakker og kompliserte vilkår, gjør det vanskelig for alle forbrukere å sammenligne pris og kvalitet og ta gode valg i markedene.

Vi håper at Forbrukertrendrapporten vil danne et grunnlag for samtaler mellom organisasjoner, bransjeaktører og myndigheter om utviklingen av nye markedspraksiser og forretningsmodeller på nett og ivaretagelse av forbrukerens rettigheter i den digitale sfære.

Klagestatistikken for hele forbrukerfamilien samlet for første gang

Rapporten presenterer for første gang den samlete klagestatistikken for hele forbrukerområdet. Oversikten består av tall fra Forbrukerrådet (FR), Forbrukerombudet (FO), Markedsrådet (MR), Forbrukertvistutvalget (FTU), Forbruker Europa (FE) og 14 klagenemnder. Den samlede statistikken fra forbrukerorganisasjonene tydeliggjør hva som plager forbrukerne, og hvilke områder som skaper mest vansker. Dette gir verdifull innsikt som vil hjelpe i planlegging av tiltak og utredning av de områdene som oppleves som mest problematiske for forbrukerne.

Dypdykk i markeder som fremstår som utfordrende for forbruker

Ved gjennomgangen av klagestatistikken og kartleggingen av norske markeder for 2016 er det noen markeder som utpeker seg som problematiske, og som det er behov for å utrede nærmere. I tillegg til hovedrapporten er det derfor publisert en selvstendig markedsrapport som tar et dypdykk i tre markeder som framstår som problematiske for norske forbrukere: håndverkermarkedet, dagligvaremarkedet og markedet for bruktboliger. Vi ser på arkitekturen i markedene og presenterer ferske funn fra Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra desember 2016.

Abonner på vårt nyhetsvarsel