Side

Om test av kaffekopper

15. april, 2019

På oppdrag fra Forbrukerrådet har ALS Laboratory Group testet kopper for utlekking av helse- og miljøskadelige stoffer.

Utlekkingen er målt med utgangspunkt i standard testmetode (Regulation EU 10/2011). Dette innebærer at koppene er fylt med to ulike simultant (testvæske), eddiksyre (3 prosent) og etanol (20 prosent), i to timer ved 70 grader Celsius. Mengden utlekket stoff er så målt i de to testvæskene.

Alle de organiske stoffene koppene er målt for, utgjør helse- og miljøfare avhengig av mengde. Noen er farligere enn andre, men ingen er uproblematiske.

Der det foreligger dokumentasjon som tydelig viser helsefare er disse regulert. Gjennom politiske beslutninger er det besluttet å begrense eller forby disse stoffene.

Kaffekopp.Foto.

Om rangeringen av koppene

Produktet rangeres som grønt dersom begge følgende kriterier er oppfylt:

• Produktet lekker ikke uønskede organiske stoffer i målbare nivåer.

• Produktet lekker ikke kvikksølv, bly, kadmium, krom eller nikkel i målbare nivåer.

Produktet rangeres som rødt dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

• Produktet lekker uønskede organiske forbindelser med en samlet konsentrasjon over 5 mikrogram per liter.

• Produktet lekker regulerte stoffer over gjeldende grenseverdier.

Produktet rangeres som gult, dersom det hverken kan klassifiseres som grønt eller rødt.

Abonner på vårt nyhetsvarsel