Side

Slik sjekker du om «aktive fond» faktisk er aktivt forvaltet?

14. mars, 2018

Nedenfor er lenker til fire kalkulatorer som beregner om aktive aksjefond har blitt forvaltet aktivt eller ikke.

Du legger inn perioden du har eiet fondene, men du kan også legge inn en kortere periode for å avdekke om fondet har vært passivt i deler av din eiertid.

Kalkulatorene er på en ekstern nettside. Forbrukerrådet går god for metodikken.

Tallene gjelder kun frem til 2016. Etter 2016 har fondene skjerpet seg, det vil si blitt mer aktive i forvaltningen, etter at Finanstilsynet involverte seg i problematikken.

Aksjefondene måles med samme parametere som benyttes i rettssaken mot DNB, det vil si såkalt «tracking-error» og «active share». Dette er måltall på hvor aktiv forvalteren er.

Dersom resultatet viser at fondet ditt er «ikke aktivt», kan du klage til banken eller forvalteren som du kjøpte aksjefondet av. Hvis du ikke når frem, kan du klage til Finansklagenemnda.

Abonner på vårt nyhetsvarsel