Mat

13 000 tenåringer avhengige av energidrikk

10. oktober, 2019

Barn og unge drikker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer

Selv om færre oppgir å drikke nå enn for ett år siden, er det svært utbredt og et problem som ikke kan neglisjeres.

Energidrikk.Foto

En ny undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet viser at 42 % av de i alderen 10–18 år oppgir å drikke energidrikk. Andelen som drikker energidrikker, øker med alderen.

– Det er fortsatt veldig mange barn og unge som drikker energidrikker. Vi er bekymret over at energidrikk normaliseres som tørstedrikk, og at et stort antall unge opplever avhengighetslignende symptomer og bivirkninger. Dette må myndighetene ta på alvor, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Hovedårsaken til at energidrikker gir grunn til bekymring, er det høye innholdet av koffein. Koffein er et sentralstimulerende stoff, hvilket gjør barn og ungdom som forbrukergruppe særlig sårbare.

Kan ikke sette trygge grenser for inntak

Det skal svært små mengder energidrikk til, før det er risiko for negative effekter for barn og unge. Flere enn tidligere, hele 59 %, sier de velger bokser på 0,5 liter når de skal drikke energidrikk.

Mindre enn én halvliter gir risiko for alvorlige helseeffekter som økt blodtrykk eller angst og uro hos en ungdom som veier 50 kg.

Energidrikk som Red Bull, Monster, Burn, Battery (koffein 32 mg/100 ml)

Barn 33 kg (9-12 år) Ungdom 50 kg (13-15 år)
Mengde som kan gi søvnforstyrrelser (1,4 mg koffein/kg kroppsvekt)* 1,4 dl 3,0 dl
Mengde som kan gi effekter på hjerte- og kar, og sentralnervesystemet
(3 mg koffein/kg kroppsvekt)*
2,2 dl 4,7 dl

*Mattilsynets referansegrense

– Det er vår klare oppfatning at dette ikke er trygge produkter for barn og unge. De er også merket med «bør ikke inntas av barn». Men med aggressiv markedsføring og stort sosialt press, ser vi at det skjer likevel, forteller Blyverket.

Mattilsynets referansegrenser viser tydelig at risikoen for negative helseeffekter er stor, selv ved lavt inntak. Derfor mener Forbrukerrådet at det vanskelig kan gis noen reelle trygge råd for hvor mye eller hvor lite barn og unge kan innta av energidrikk.

– Barn og unge er sårbare forbrukere som i enda større grad enn voksne har rett på beskyttelse mot produkter som kan være helseskadelige. Vi ser ikke at det er mulig å definere et trygt inntak som gjelder alle barn og unge. Når energidrikker ikke er trygge, kan de heller ikke være så tilgjengelige for norske barn som det de er. Myndighetene må nå se alvoret i dette, og få på plass en regulering, sier Blyverket.

Forbrukerrådet og flere andre interesseorganisasjoner, blant annet Unicef, tar til orde for 18-årsgrense for kjøp av energidrikker.

Energidrikk gir skjelvinger og søvnforstyrrelser

Forbrukerrådets undersøkelse bekrefter tidligere undersøkelser: At mange opplever bivirkninger etter å ha drukket energidrikker. Nær en av fem av de som er ukentlige drikkere oppgir at de føler ubehag og uro dersom de ikke får drukket den høykoffeinholdige leskedrikken. Koffein er avhengighetsdannende, og basert på disse funnene kan det anslås at rundt 13 000 tenåringer opplever å være avhengige av energidrikker.

– Unge melder om plager som søvnforstyrrelser, hjertebank, skjelvinger og hodepine. At sju prosent av dem som har opplevd bivirkninger etter å ha drukket energidrikker har oppsøkt eller vurdert å oppsøke helsehjelp som følge av plagene, mener vi er et tydelig signal om at denne trenden griper inn i barn og unges liv og hverdag på en negativ måte som ikke kan overses av myndighetene, avslutter Blyverket.

Mer enn halvparten oppgir at de var 12 år eller yngre, første gang de smakte energidrikker. En aldersgrense på 18 år vil kunne stagge rekrutteringen, og sørge for at inntaket av energidrikk blant barn og unge går ned.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel