Mat

Alvorlig feilmerking av brødvarer

18. januar, 2019

Forbrukerrådet ser alvorlig på at Mattilsynet har avdekket 85 prosent feilmerking av brød og brødvarer. Et klart tillitsbrudd mot forbrukerne, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Mattilsynet utfører årlig en større kontroll om merkingen av produkter er korrekt og redelig. Brød og brødvarer var tema i Merketesten 2018.

Rapporten viser at så mye som 85 prosent av de 209 ulike produktene som ble sjekket, hadde feil eller mangler i merkingen. Produktene som ble testet, er alt fra brød, knekkebrød, rundstykker og polarbrød til pølse- og hamburgerbrød.

– Dette er et klart tillitsbrudd mot forbrukerne. Resultatet er nedslående og vitner om en ukultur i brødbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, uttaler fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Brød på butikken.Foto

Brødvarer med ukorrekt allergenmerking

De fleste mangler er knyttet til ingrediensliste (ca. 50 prosent), allergenmerking (ca. 40 prosent), næringsdeklarasjon (ca. 40 prosent) og mengdeangivelse av framhevede ingredienser (ca. 20 prosent). Ingen feil var av en slik art at Mattilsynet mener de kunne medført helsefare for forbruker.

Forbrukerrådet er svært kritisk til at flere av feilene går igjen på flere av brødvarene. Forbrukerrådet vurderer mangler i allergenmerking og villedende merking, for eksempel grovhet, som de mest alvorlige av tilfellene.

– Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbruker. For de som har matallergi eller matintoleranse, er dette spesielt viktig, sier Instefjord.

Må ha rent mel i posen

Mange av brødprodusentene bruker ernærings- og helsepåstander feil. Forbrukerrådet forventer at bransjen og helsemyndighetene følger opp resultatene, og at det settes inn tiltak for å rydde opp i feilmerkingen.

– Ernærings- og helsepåstander er frivillig merking som brødprodusentene bruker for å skille produktene sine fra andre tilsvarende produkter. Men kravene for å bruke disse er strenge og må følges. Dette for at forbruker ikke skal villedes. Produkter skal ikke uriktig fremstå som sunnere enn det de faktisk er. Nå må det ryddes opp, avslutter Instefjord.

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Presse

Gunstein Instefjord

Fagdirektør Handel

905 96 780

Høyoppløselig foto av Instefjord

Abonner på vårt nyhetsvarsel