Siste nytt

Bedre vern for digitale forbrukere med nytt EU-direktiv

11. desember, 2019

Et nytt EU-direktiv gir forbrukerne bedre vern, og myndighetene bedre mulighet til å straffe dem som bryter forbrukervernet.

Jente bruker streamingtjeneste på nettbrett. Foto.

Reglene skal senest gjelde i EU-landene – og dermed Norge – innen sommeren 2022.

– Direktivet er en tilpasning og oppdatering av forbrukerrettighetene knyttet til digitaliseringen av varer og tjenester. Forbrukerne får nå et sterkere vern. Du skal få bedre informasjon, og angrerett, når du betaler for en tjeneste med personlig informasjon. Og firma som har urimelige avtalevilkår eller villedende markedsføring, skal kunne straffes så det svir. Vi har jobbet for disse endringene, og vi ønsker dem velkommen, sier direktør Inger Lise Blyverket.

– Vi er usikker på at dette vil være tilstrekkelig, men vi håper at kommende forslag fra EU vil stramme inn handlingsrommet for digitale akrobater, legger hun til.

Vi ønsker en offentlig utredning

I løpet av 2020 kommer det minst fire andre forslag fra EU som tar sikte på å styrke forbrukervernet ved kjøp av varer og digitale tjenester. I tillegg vil det bli en styrket håndheving av reglene og mulighet til å anlegge sak på vegne av forbrukeres kollektive interesser. Det vil si at man på vegne av én forbruker kan gå til sak for alle andre som har blitt lurt eller berørt på samme måte.

– Vi mener det bør oppnevnes et eget offentlig utvalg, som skal utrede endringer i forbrukerrollen og hvilke konsekvenser dette har for forbrukerrettighetene, samtidig med at det nye direktivet og flere andre direktiv og forordninger blir tatt inn i norsk lovgivning, oppfordrer Blyverket.

Her er de viktigste endringene

  • Bedre informasjon og angrerett for apper og digitale tjenester, hvor du betaler med personlig informasjon. Det vil si at tjenesten er gratis, men informasjonen om deg blir solgt videre. Du skal ha mulighet til å få tilbake ditt eget innhold som er lastet opp på tjenestene, for eksempel bilder og videoer. Innholdet skal gis tilbake gratis, innen rimelig tid og i et vanlig filformat.
  • Det skal bli enklere å straffe dem som ikke respekterer forbrukerrettighetene. Forbrukermyndighetene skal kunne gi gebyrer på inntil fire prosent av selskapets årlige omsetning ved brudd på sentrale forbrukerrettigheter. Typisk eksempel er urimelige avtalevilkår, villedende markedsføring og negativt salg. Myndighetene skal kunne jobbe over de nasjonale grensene i EU.
  • Det kommer strengere krav for prissammenligningstjenester og brukeranmeldelser på nett, slik at du kan stole på det gode tilbudet eller den fabelaktige brukeranmeldelsen.
  • Du skal bli informert om prisen er individuelt tilpasset deg, slik at du enklere kan vurdere om du har fått et godt tilbud eller ikke.
Abonner på vårt nyhetsvarsel