Digital

Ber Datatilsynet følge opp Facebook

5. april, 2018

Forbrukerrådet ber Datatilsynet snarest undersøke i hvilke grad norske Facebook-brukere er blitt berørt av Cambridge Analytica-skandalen.

Data tilhørende opptil 87 millioner brukere, deriblant potensielt 37 500 nordmenn, ble hentet ut fra Facebook uten samtykke, og deretter solgt videre og benyttet til andre formål enn det som opprinnelig var oppgitt. Forbrukerrådet ber Datatilsynet se til at Facebook klargjør hvordan dette har berørt norske brukere.

– Facebook har ikke beskyttet brukernes data, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Portrett Finn Myrstad

– Vi krever at Facebook forteller Datatilsynet i hvilken grad norske brukere er berørt, og at tilsynet eventuelt setter i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene, hvis disse har brutt norsk og europeisk personvernlovgivning.

Denne saken er bare den siste i en lang rekke personvernskandaler som Facebook har vært involvert i de siste årene, og har også paralleller til Forbrukerrådets klage i 2010 på Facebook og spilltilbyderen Zynga.

– Så godt som hele det internettbaserte økosystemet baserer seg på kommersiell overvåkning. Vi ser nå at denne overvåkningen ikke bare truer forbrukernes grunnleggende rettigheter, men også demokratiet, sier Finn Myrstad.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel