Digital

Ber Datatilsynet vurdere kraftigere tiltak mot sjekkeappen Grindr 

17. mars, 2021

Datatilsynet har varslet gebyr på 100 millioner kroner til appen Grindr. Forbrukerrådet ber om at selskapet også blir pålagt å spore opp og slette ulovlig innsamlede personopplysninger.

Press release in English

Forbrukerrådet avdekket i 2020 hvordan en rekke apper samler inn og deler store mengder sensitive opplysninger bak brukernes rygg. På bakgrunn av funnene klagde Forbrukerrådet inn sjekkeappen Grindr og fem tilknyttede selskaper involvert i overvåkningsbasert markedsføring for brudd på personopplysningsloven.

Datatilsynet gav Forbrukerrådet medhold i klagen og varslet Grindr om et overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner, som tilsvarer om lag 10 prosent av selskapets globale omsetning.

– Datatilsynet slår tydelig fast at det ikke er fritt frem å samle inn og dele personopplysninger med hvem man vil. Det er avgjørende at selskaper blir gjort ansvarlig for ulovlig deling av data, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

–  Forbrukernes rettigheter vil ikke være ivaretatt før bruk og deling av ulovlig innsamlede personopplysninger opphører. Så lenge informasjonen finnes vil det kunne deles videre og brukes av selskaper som tjener penger på bruk av personopplysninger til overvåkningsbasert markedsføring og andre formål.

Hånd med telefon.Illustrasjon

Grindr må rydde opp

Forbrukerrådet ber Datatilsynet vurdere enda strengere sanksjoner ved å pålegge Grindr å:

  • Informere om hvilke selskaper som har fått tilgang på personopplysninger og hvordan denne informasjonen kan ha bli delt videre med andre selskaper.
  • Slette alle data som er ulovlig samlet inn, og sørge for at andre selskaper som har mottatt informasjonen gjør det samme.
  • Sikre at brukerne ikke utsettes for deling og spredning av personopplysninger til andre selskaper.

– Informasjonen er samlet inn uten gyldig samtykke, og er å regne som særlig sensitiv da den omhandler brukernes seksuelle orientering. Det bør da settes strenge krav til at selskapet rydder opp og sikrer forbrukernes grunnleggende rett til personvern, sier Inger Lise Blyverket.

Kan få store konsekvenser

Forbrukerrådet pekte i rapporten «Out of Control» på hvordan innsamling og bruk av personopplysninger skjer uten kontroll, og av selskaper de færreste har hørt om. Brukerne har heller ingen mulighet til å vite hva som samles inn, hvem informasjonen deles med og hvordan det benyttes.

– Den inngående kjennskapen til brukernes preferanser og når vi er mest mottakelige for påvirkning, truer ikke bare forbruker- og personvernrettighetene, men kan ha dramatiske konsekvenser for hele samfunnet, sier Inger Lise Blyverket.

– Det finnes en rekke eksempler på hvordan denne typen informasjon brukes i forsøk på å manipulere alt fra valg til å målrette spillreklame mot personer med avhengighetsproblemer. Datalekkasje kan også føre til svindel og tyveri, og kan i verste fall benyttes til forfølgelse, for eksempel i land der homofili er straffbart.

Forbrukerrådets kommentar til Datatilsynets varslete gebyr til Grindr

Grindrs svar til Datatilsynet på varsel om gebyr 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressebilder

Pressebilder av forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket

Illustrasjon Grindr (illustrasjon Forbrukerrådet / Copyleft)

Abonner på vårt nyhetsvarsel