Siste nytt

Bestille reise i høst? Ikke bruk formidlingsplattformer!

31. august, 2022

Med mye meldt turbulens i luftfarten anbefaler vi at du trygger deg så mye som mulig når du skal bestille høstens ferietur.

Både SAS og British Airways har meldt om at de innstiller tusenvis av flyvninger utover høsten. Flere av de store europeiske flyplassene har begrenset antallet flyvninger per dag opp mot normalen.  Med en urolig høst på trappene er det svært viktig at du som flypassasjer vet hva du har krav på om flyet skulle bli stående på bakken.  

– Det er ikke noe i veien for å planlegge en reise i høst, men du bør følge med på bestillingen underveis i tillegg til å lese all informasjon om kommer fra flyselskapet, forteller Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.  

Formidlere skaper ekstra mye trøbbel  

Forbrukerrådet anbefaler at du bestiller reiser rett fra flyselskapet. En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Forbrukerrådet i juni i år viser at forbrukere som benytter formidlere oftere opplever utfordringer med kommunikasjonen med leverandøren enn de som bestiller rett fra flyselskap eller pakkereisebyrå.  

Den samme trenden opplever Forbrukerrådets egen veiledningstjeneste. Undersøkelsen viser også at forbrukere som bestiller reise via en formidler er mindre fornøyde enn andre reisende.  

Reiseformidlere (bookingportaler) er plattformer som selger reiser, men som ikke er flyselskap eller pakkereiseoperatører.    

– De problemene som er i luftfarten forsterkes på mange måter når man involverer et nytt mellomledd i prosessen, sier Iversen. Han viser til at informasjon fort kan gå tapt mellom flyselskap, formidler og forbruker – noe som i verste fall kan føre til at du ikke kommer med på flyet.  

En pakketur kan være et alternativ hvis du ikke vil sette sammen reisen selv.

– Pakkereise er typisk en tradisjonell sydentur med fly og hotell, men kan også være andre typer reiser med minst to elementer kjøpt sammen, forklarer Iversen.

Forbrukerjurist Thomas Iversen ved Støtvig
Foto: Forbrukerrådet

Du har tre valg 

Om flyet blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streiken har du tre valg: 

– Du har krav på ombooking snarets mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Velger du å få refundert beløpet skal pengene stå på kontoen din senest innen 7 virkedager, forteller Iversen.  

Når du allerede har planlagt turen, kanskje med både hotell og leiebil, så vil de fleste ønske å bli booket om til en ny flyvning. Ny flyvning skal tilbys så tett som mulig opp mot opprinnelig avreisetid.  

– Siden mange av reisene innstilles i god tid før avreise, så forutsetter jeg at flyselskapene har gode muligheter til å skaffe deg en ny flybillett med en avgang som passer bra, sier Iversen 

Standardkompensasjon 

I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen kansellert, eller forsinket mer enn 3 timer, kunne ha krav på en standardisert økonomisk kompensasjon. Det er likevel viktig å huske at dersom reisen innstilles mer enn 14 dager før avreise, har du ikke rett på en slik kompensasjon.  

– Hvor mye du har krav på varierer på bakgrunn av standardiserte satser. Det høres kanskje litt komplisert ut, men vi i Forbrukerrådet har laget en flykalkulator som enkelt regner ut hva du har krav på, og loser deg igjennom prosessen med å be om refusjon, forteller Iversen:

Forbrukerrådets flykalkulator

Retten til kompensasjon gjelder ikke dersom kanselleringen eller forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll.  

– Kompensasjonen halveres hvis flyselskapet får deg av gårde slik at avviket mellom opprinnelig og ny flyvning er lite. Hvor raskt flyselskapet må reagere, varierer med både reisens lengde og når du fikk vite om innstillingen, sier Iversen.  

Passasjerer med økonomisk tap utover de standardiserte satsene kan etter en konkret vurdering få dekning for det overskytende. Tvister mellom passasjerer og flyselskap kan behandles i Transportklagenemnda.  

Blir du stående på flyplassen i påvente av ny reise, har flyselskapet også krav på seg til å dekke mat og drikke, og eventuelt hotellopphold dersom det blir nødvendig. Også for høstferien har Iversen et helt klart råd til reiselystne folk:  

– Hvis du ikke hører noe annet, så går flyet som planlagt. Du må likevel forberede deg på at det fortsatt vil være litt mer friksjon i reiselivet enn tidligere, så det skader ikke med litt ekstra tid og tålmodighet.  

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel Hør Forbrukerrådets podcast

Relaterte saker