Strøm

Bør du velge fastpris eller spotpris?

20. september, 2021

Med høye og svingende strømpriser er det mange som lurer på hvilken strømavtale som er best.   

Sist oppdatert 26.01.23

Den usikre situasjonen på strømmarkedet gjør at det vanskelig å gi gode og presise råd om hvilken avtaletype du bør velge.

Historisk har du kommet best ut med en god spotprisavtale. Samtidig har de siste års priser overrasket de fleste, og det er vanskelig å vurdere hvordan dette vil utvikle seg i årene fremover.

Hvis du ønsker å forsikre deg mot svingninger og fremtidige pristopper, så kan fastpris være et godt alternativ. Husk å sjekke hvor lang bindingstiden er og sjekk hva det koster å komme seg ut av avtalen. Her tar mange selskaper seg svært godt betalt. Tradisjonelt er det mest gunstig å inngå fastpriskontrakter på sommeren.

Det er for tiden få eller ingen som selg fastprisavtaler til forbrukere i Sør-Norge. Regjeringen arbeider med å legge til rette for bedre og billigere fastprisavtaler. Hvordan dette slår ut er fortsatt usikkert.

I valg av avtale bør du også ha med deg at kompensasjonsordningen dekker 90 prosent når prisen overstiger 70 øre (eks mva) kWh. Strømstøtten baserer seg kun på månedsnittet for spotprisen – og ikke det du faktisk betaler til selskapet. Det er derfor viktig å sikre seg en så god avtale som mulig, da alt over gjennomsnittlig spotpris er noe du må betale for selv.  

Du finner oversikt over det beste avtalene finner på strompris.no. Her kan det være mye å spare, enten du går for spot- eller fastpris.

Abonner på vårt nyhetsvarsel