Bolig

De som leier er mest økonomisk sårbare

29. november, 2022

Skillet mellom de som eier og de som leier er den mest fremtredende faktoren i hva som kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig. I befolkningen totalt er én av seks i denne gruppa.

Tallene kommer frem i en helt fersk undersøkelse gjort for Forbrukerrådet. Den viser altså at om du leier boligen er en viktigere faktor for hvor sårbar en er for dyrtiden, enn inntekt og om du har noen å dele utgiftene med.

Mange sårbare på leiemarkedet

Forbrukerrådets undersøkelse er foretatt av Ipsos med 3066 respondenter i oktober. Den har blant annet kartlagt hvilke faktorer som i størst og minst grad kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Den mest fremtredende faktoren er altså hvorvidt forbruker leier eller eier boligen de bor i. Hele 46 prosent av de mest sårbare leier bolig, mot 17 prosent i den totale befolkningen. Å leie bolig er dermed en viktig indikator på hvorvidt en forbruker er økonomisk sårbar. Deretter kommer lav inntekt, om en er enslig eller om en har funksjonsnedsettelser.

Nøkler på border.Foto
Foto: Colourbox

– Dette understreker igjen behovet for å øke stabiliteten og tryggheten for leietakerne, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Vi håper regjeringen klarer å plassere dette i det store bildet, og setter ned et utvalg som kan se bredt på husleieloven. Vi vet at det ikke er noen «quick fix» for denne sårbare gruppen, men når disse tallene kommer på toppen av flere gode argumenter for et lovutvalg, er det veldig rart å velge bort muligheten for å øke stabilitet, trygghet og valgfrihet for mange av en million leietakere.   

Husleieloven trenger revisjon

I fjor skrev Forbrukerrådet rapporten «Å leie bolig», som viser at forbrukere som leier bolig mangler bostabilitet, frihet, privatliv og rett til å skape sitt eget hjem. Den manglende stabiliteten og risikoen for stadig å måtte flytte mot eget ønske, henger naturlig sammen med de nye funnene som viser at å leie bolig er det viktigste kriteriet for å være økonomisk sårbar. For hver gang en leieboer må flytte, er det utleier og markedet som setter prisen. Dagens husleieregelverk legger til rette for korte og ustabile boforhold.

Regjeringen skrev i Hurdalsplattformen at de «vil vurdere Husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold». Per nå ser det ut til at de legger opp til å gjøre små justeringer i dagens regelverk, noe Forbrukerrådet mener i liten grad vil sikre leietakere den nødvendige stabiliteten.

– Det holder ikke med flikking på dagens regler, vi trenger et bredt sammensatt lovutvalg med mandat til å stake ut kursen for et trygt og stabilt leiemarked, sier Blyverket, som nå setter sin lit til partiet som i høst lovet å presse på regjeringen om et lovutvalg «ved enhver anledning» (ekstern lenke til Aftenposten).

– SV har en historisk mulighet til å sikre et lovutvalg i årets budsjettforhandlinger, og sørge for at vi i fremtiden kan få et leiemarked hvor en million norske leietakere opplever mindre sårbarhet, avslutter Forbrukerrådets direktør.

Her kan du lese en kronikk Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket skrev sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik om behovet for en ny husleielov (ekstern lenke til Dagsavisen).

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker